2 thoughts on “Timeline

  1. មកដល់ Maricle​​​ ឲ្យខ្ញុំសុំចម្លងនូវប្រយោគ *នៅក្នុងចិត្តគេ វត្តមានខ្ញុំមិនសំខាន់ ខ្ញុំសុខចិត្តគ្មានវត្តមាន
    បើឲ្យសម្តែងត្រឹមតែជាតួរង សុខចិត្តធ្វើជាទស្សនិកជន*។
    ភាពខុសប្លែក ជាភាពលេចធ្លោរបស់បុគ្គល! បានដែរទេ? ខ្ញុំពេញចិត្ដនឹងប្រយោគនេះណាស់

  2. បានតាស៎! សុំត្រឹមតែបញ្ជាក់ប្រភពឲ្យផង 😀 អរគុណដែលគាំទ្រ ហើយរីករាយដែលបានស្គាល់

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s